середа, 20 лютого 2013 р.

Особливості складання Звіту про суми податкових пільг


Звіт про суми податкових пільг, форма якого наведена в додатку до Порядку № 1233, подають суб'єкти господарювання, які не сплачують податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг. 
    
   Відповідно, не повинні подавати вказаний Звіт тільки ті суб'єкти господарювання, які ними не користуються. 

    
   Детально про порядок та строки подання Звіту про податкові пільги можна прочитати в статті "Пільги зі сплати податків", а з прикладом заповнення даного Звіту можна ознайомитися тут. 
    
   При заповненні Звіту про суми податків зборів за 2011 рік слід користуватися Довідником пільг № 59. 
    
   Додамо до сказаного, що суб'єкти господарювання суми ПДВ, не сплачені до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, розраховують відповідно до Порядку № 167. 
    
   Детально про порядок розрахунку "пільгових" сум ПДВ та їх відображення в Звіті про суми податкових пільг йдеться у статті "Звітність по НДСним пільгам". 
    
   Далі наведемо найбільш поширені питання, що стосуються порядку складання та подання Звіту про суми податкових пільг. 
    
   ? Чи повинен платник податків подавати Звіт про податкові пільги, якщо в I кварталі 2011 року він користувався пільгами в оподаткуванні, а в наступних звітних періодах 2011 року - ні? 
    
   Відповідно до п. 1 Порядку № 1233 Звіт про суми податкових пільг подається суб'єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем ​​податкового періоду. Виходячи з того, що цей Звіт складається за вищевказані періоди наростаючим підсумком з початку року (у нашому випадку - з початку 2011 р.), то платник податку за місцем своєї реєстрації повинен був подавати такий такий звіт, як за шість і дев'ять місяців поточного року, так і подати його зараз - за звітний 2011 рік. 
    
   ? Як виправити помилки, допущені при складанні Звіту про суми податкових пільг? Чи передбачена яка-небудь відповідальність за це порушення? 
    
   Звертаємо увагу, що Порядок № 1233 не містить механізму виправлення помилок, допущених при складанні Звіту про суми податкових пільг, шляхом подання уточнюючого Звіту. 
    
   Виходячи з того, що даний Звіт складається наростаючим підсумком з початку року, логічно припустити, що помилка, допущена при складанні попереднього Звіту, повинна бути виправлена ​​у Звіті про суми податкових пільг за поточний звітний період, тобто в межах 12 календарних місяців. Якщо цього не зробити, то спотвориться інформація про втрати доходів бюджету внаслідок використання податкових пільг. 
    
   Виправлення помилок не веде до нарахування штрафних санкцій, оскільки Звіт про суми податкових пільг, з точки зору п. 46.1 ПКУ, не є податковою декларацією. 
    
   Отже, передбачені цим Кодексом фінансові санкції за порушення порядку та термінів подання податкової звітності до Звіту про суми податкових пільг не застосовуються, в т. ч. і при неподанні даного Звіту. Аналогічну відповідь на питання наведено в Єдиній базі податкових знань (далі - ЕБНЗ). 
    
   Разом з тим неподання Звіту про суми податкових сум чревато адмінштраф. Як зазначила ДПАУ в ЕБНЗ, у відповідності зі ст. 1631 КпАП відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.). 
    
   За повторне порушення, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, накладають штраф у розмірі від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн.). 
    
   ? Чи повинен суб'єкт господарювання, прибуток якого відповідно до норм ПКУ звільняється від оподаткування, подавати Звіт про суми податкових пільг, якщо в Довіднику пільг відсутні коди використовуваних пільг? 
    
   Відповідь на дане питання наведено в ЕБНЗ: "... суб'єкти господарювання, прибуток яких відповідно до норм ПКУ звільняється від оподаткування, повинні подавати Звіт у податкову органу за місцем своєї реєстрації. У Довіднику пільг, представлених чинним законодавством по сплаті податків та зборів, вказані всі коди податкових пільг ". 
    
   ? Чи повинні неприбуткові установи та організації подавати Звіт про суми податкових пільг? 
    
   Відповідно до пп. 16.1.3 ПКУ платник податків, зокрема, зобов'язаний подавати контролюючим органам у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів. 
    
   Неприбуткові установи та організації є платниками податку на прибуток підприємств у разі отримання прибутку від основної діяльності та / або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу III ПКУ (пп. 133.1.4 ПКУ). 
    
   Порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій визначено ст. 157 ПКУ, а самі вони включаються до Реєстру неприбуткових установ та організацій, який являє собою автоматизовану систему збирання, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємствах, установах і організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, визначених у пп. 14.1.121 ПКУ, доходи яких згідно зі ст. 157 розділу III цього Кодексу звільняються від сплати податку на прибуток. 
    
   Стаття 157 ПКУ визначає перелік доходів різних неприбуткових організацій та установ, які звільняються від обкладення податком на прибуток. 
    
   А як ми вже знаємо, суб'єкти господарювання, які не сплачують податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, ведуть облік сум таких пільг та подають відповідний Звіт. До таких суб'єктів відносяться і неприбуткові організації та установи. 
    
   При цьому в графі "Сума податкових пільг" Звіту про суми податкових пільг відображається сума податку на прибуток, яку неприбуткова організація повинна була б сплатити до бюджету у разі врахування отриманих сум у складі доходу. 
    
   Приклад заповнення такого Звіту неприбутковою організацією див. у статті "Звітуємо за пільги з податку на прибуток". 
    
   ? Як з метою відображення у Звіті про суми податкових пільг розрахувати розмір пільг у разі виникнення у платника податку від'ємного значення об'єкта оподаткування? 
    
   Відповідь на це питання наведено в ЕБНЗ: 
    
   "... У Звіті про суми податкових пільг відображається сума податку на прибуток підприємства, яку платник податків повинен був сплатити за умови, що у складі витрат першого календарного кварталу поточного року не враховувалося від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року (у 2011 році - від'ємне значення , отримана платником податку за перший квартал 2011 року) ". 
    
   ? Який порядок звітності про використання вивільнених від оподаткування коштів підприємствами, зазначеними в п. п. 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ? 
    
   Відповідь на дане питання наведено в ЕБНЗ: 
    
   "... Платники податків, які мають пільги згідно з п. п. 15, 17 - 19 подр. 4 розд. XX" Перехідні положення "ПКУ, повинні разом з податковою декларацією з податку на прибуток подати до органу податкової служби звіт про суми податкових пільг . При цьому якщо чинним Довідником пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків та зборів, не передбачено коду, найменування зазначених в п. п. 15, 17-19 подр. 4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ пільг, такий платник має право подати до податкового органу разом із звітом про суми податкових пільг довідку у довільній формі із зазначенням пунктів ПКУ, відповідно до яких такий платник отримує пільги з податку на прибуток підприємств ". 
    
   Про іншої звітності по пільгах таких платників податку на прибуток див. статтю "овчинка вичинки не варта ... Або звітність про вивільнених від оподаткування засобах". 
    
   ? Який "код податку" необхідно вказувати у Звіті про суми податкових пільг? 
    
   Відповідно до п. 4 Порядку № 1233 у графах Звіту "Код податку, збору" та "Найменування податку, збору" зазначаються код і найменування податку та збору відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11. 
    
   Відповідаючи на подібне запитання в ЕБНЗ, ДПАУ сказала, що "... з метою правильного заповнення граф звіту про суми податкових пільг" Код податку, збору "та" Найменування податку, збору "платнику податків необхідно звернутися до органів ДПС за місцем своєї реєстрації". 
    
   ? Чи відображаються у Звіті про суми податкових пільг суми ПДВ, які сплачені постачальникам за товари / послуги та підлягають відшкодуванню з бюджету? 
    
   Відповідь на дане питання наведено в ЕБНЗ: 
    
   "... Суми ПДВ, які сплачені постачальникам за товари / послуги та підлягають відшкодуванню з бюджету, не підлягають відображенню в Звіті про суми податкових пільг". 
    
   ? Чи подається Звіт про суми податкових пільг, якщо платник ПДВ здійснює операції з постачання товарів / послуг, які не є об'єктом оподаткування ПДВ? 
    
   Відповідь на дане питання наведено в ЕБНЗ: 
    
   "... Податкові пільги визначаються за операціями поставки товарів та / або послуг, що є об'єктами обкладення податком на додану вартість і в відповідності з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями, та міжнародними договорами України , ратифікованими Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою, а також тих, до яких застосовані спеціальні режими оподаткування в галузі сільського господарства. 
    
   Тобто оскільки за операціями з постачання товарів / послуг, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, податкові пільги не визначаються, то платник податку, який здійснює такі операції, не повинен подавати Звіт про суми податкових пільг ". 
    
   Правовий глосарій: 
    
   1. ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 
    
   2. КпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. 
    
   3. Порядок № 1233 - Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233. 
    
   4. Порядок № 167 - Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктами господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затверджений наказом ДПАУ від 29.03.2011 р. № 167. 
    
   Олена Рижикова 
   БУХГАЛТЕР & ЗАКОН № 5, 31 січня 2012 
  
За матеріалами: Моніторинг ЗМІ

Немає коментарів:

Дописати коментар